Pravidlá    Žiadosť22.V.2018

cloud@fiit

Čo je cloud a na čo slúži

Ide o hardvérové prostriedky prevádzkované v priestoroch FIIT a infraštruktúru umožňujúcu využitie týchto prostriedkov ako virtuálnych strojov. Cieľom je poskytovať výpočtové zdroje, ako procesorový výkon, pamäť, diskový úložný priestor a pod., pre výskumné, tímové, diplomové a bakalárske projekty. Používateľ má pritom možnosť sám spravovať pridelené prostriedky.

V súčasnosti sú "virtuálne desktopy" pripravené pre podporu počítačových laboratórií PU1, PU2 a CPU.

Základné hardvérové parametre

Ako získať prístup

O prístup k prostriedkom pre vytvorenie virtuálnych strojov môžu požiadať zamestnanci a doktorandi FIIT. Pravidlá využívania systému vrátane kalkulácie nákladov a schvalovacieho procesu upravuje tento dokument (PDF). V zmysle pravidiel musí byť žiadosť schválená riaditeľom ústavu, resp. dekanom. Žiadosť s potrebnými informáciami je potrebné odoslať cez pripravený formulár.

Kontakt

Všetky otázky môžte adresovať sem:
e-mail: cloud [zavinac] fiit.stuba.sk

Systémový inžinier: Branislav Steinmüller
Fakultný administrátor (FIIT): Dušan Bernát7.X.2020